CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN, Niềm Tin và Sức Sống

Đề Tài Nghiên Cứu Lâm Sàng thuốc Diệp Hạ Châu Vạn Xuân (trang 14)

18/08/2017

 

 Đề Tài Nghiên Cứu Lâm Sàng: Tác Dụng Giải Độc, Chữa Viêm Gan Siêu Vi B Của Diệp Hạ

Châu Vạn Xuân


(trang 14)

KẾT LUẬN

Qua kết quả nghiên cứu bước đầu thuốc Diệp Hạ Châu Vạn Xuân, chúng tôi có một số nhận xét và kết luận sau:

1. Thuốc Diệp Hạ Châu Vạn Xuân với liều từ 10g/kg/ ngày đến liều 40g/kg/ngày không gây ảnh hưởng đến trạng thái sinh lý bình thường của chuột. Thuốc không thể hiện độc tính cấp, không xác định được LD50.
Thuốc Diệp Hạ Châu Vạn Xuân với liều 20g/1thỏ/ngày và liều 40g/1thỏ/ngày dùng liên tục trong 8 tuần. Kết quả cho thấy sau 8 tuần thỏ vẫn bình thường; các chỉ tiêu huyết học, sinh hóa máu và trọng lượng sự thay đổi ít và không có khác biệt so với nhóm chứng (P>0,05). Kết quả đọc tiêu bản gan, thận có thoái hóa hốc nhưng hồi phục được, không có hoại tử tế bào, các phủ tạng khác bình thường. Như vậy thuốc không độc với gan thận.
2. Thuốc Diệp Hạ Châu Vạn Xuân có tác dụng hạn chế phản ứng peroxid hóa lipid (invitro) dịch đồng thể gan tế bào, làm ổn định màng, ngăn cản sự phá hủy tế bào, hạn chế sự tạo thành gốc anion superoxide invitro ở nồng độ khá thấp
Thuốc Diệp Hạ Châu Vạn Xuân có tác dụng bảo vệ và điều trị gan chuột nhắt dưới ảnh hưởng gây độc bằng Tetraclorua carbon và Paracetamol, được thể hiện qua việc giảm mức độ tăng hoạt độ enzym AST, ALT, giảm tổn thương gan qua xét nghiệm mô bệnh học gan, qua việc hạn chế mức tăng hàm lượng MDA trong gan và ổn định hoạt độ enzym chống oxy hóa SOD (P<0,05).
3. Thuốc Diệp Hạ Châu Vạn Xuân có tác dụng trên bệnh nhân viêm gan mạn tính như sau:
3.1. Lâm sàng: Các triệu chứng thường gặp trên lâm sàng đáp ứng khá tốt với điều trị, sau 3 tháng điều trị kết quả của nhóm nghiên cứu đạt Khá, Tốt là 86,7% (so với nhóm chứng dùng Fortec là 60%)
3.2. Cận lâm sàng:

- Transaminase: ALT về bình thường chiếm 56,7%, giảm chiếm 40%, không hiệu quả chiếm 3,3% (nhóm chứng: ALT về bình thường chiếm 60%, giảm chiếm 40%).
- Bilirubin: Bilirubin về bình thường trong tất cả 7 bệnh nhân nghiên cứu, chiếm tỷ lệ 100 %, so với nhóm chứng là 5 bệnh nhn cũng chiếm tỷ lệ 100%
- Transaminase: ALT về bình thường trong tất cả 7 bệnh nhân nghiên cứu, chiếm tỷ lệ 100%, so với nhóm chứng là 5 bệnh nhân cũng chiếm tỷ l ệ 100 %.
- Albumin được cải thiện hơn sau điều trị ở cả hai nhóm.
- Chuyển huyết thanh:
+ Chưa  thấy có chuyển huyết thanh HBsAg
+ Bước đầu ghi nhận cả hai nhóm nghiên cứu và chứng đều có một trường HBeAg dương tính chuyển thành âm tính và xuất hiện Anti HBe. Cần phải nghiên cứu thêm với mẫu bệnh nhân có tỷ lệ HBeAg (+) cao.
4. Thuốc an tồn không độc và không có tác dụng không mong muốn.

Khách hàng chính

     
(028) 3762.4848