CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN, Niềm Tin và Sức Sống

Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

08/02/2018

 CTY TNHH VẠN XUÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Số: 5453/TB-VX                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v: Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018)

 

      Công ty TNHH Vạn Xuân xin thông báo đến toàn thể Nhân viên công ty lịch nghỉ Tết Nguyên Đán như sau:

-         Bắt đầu nghỉ từ ngày 14/2/2018 - 20/2/2018 dương lịch (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch).

-         Từ ngày 21/02/2017 dương lịch (tức 06/01 năm Mậu Tuất 2018) công ty hoạt động trở lại bình thường.

-         Công ty thông báo đến toàn bộ nhân viên trong công ty để chủ động sắp xếp kế hoạch công tác và công việc cá nhân.

 

       Lưu ý: Để sản xuất không bị gián đoạn Nhân viên nào có kế hoạch xin nghỉ sớm (trước Tết) hay đi làm trễ (sau Tết) phải gửi đơn xin phép về phòng Hành Chính để lập bảng danh sách nộp lại cho cấp trên.

       Trân trọng!

                                                     TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2017

                                                                 CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN

 

 

                                                                          PHAN VĂN HIỂN

Nơi nhận:                                                                

- CN Cty TNHH Vạn Xuân – Long An                                                                 

- Lưu VP.

Image result for tết âm lịch 2018

Khách hàng chính

     
(028) 3762.4848