Bài viết

Thông báo về bản quyền thương hiệu Vạn Xuân

CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN  Trân trọng cảm ơn các thầy thuốc, Y Bác sĩ, các khách hàng.

Đã đồng hành giúp đỡ Công ty gần 30 năm qua.

Hiện nay, có những Công ty cá nhân đã dùng từ “ Vạn Xuân” để đặt tên cho Doanh nghiệp của mình.

Để tránh nhầm lẫn CTY TNHH VẠN XUÂN công bố Logo và Tên nhãn hiệu đã được đăng kí độc quyền.

Chúng tôi yêu cầu các Công ty tôn trọng pháp luật, không vi phạm bản quyền, tên thương hiệu của chúng tôi đã được bảo hộ.

Website: www.vanxuanpharma.com.vn

Email: [email protected]

Hotline: 0931 288 789

Các sản phẩm của công ty chúng tôi đã có logo trên đầu trang